IMATGES

Baobabs
[Veure més fotos]

 

Madagascar : Centre Anosibe


EL CENTRE ANOSIBE

Un cop engegat el projecte de l'ESCOLA ANNA es va veure com a possible i molt adequat utilitzar el mateix espai dels aiguamolls per construir un local destinat a donar una formació a noies del barri, noies sense cap formació, i per tant essent les més exposades a patir tota la problemàtica del barri. És així com nasqué la idea d'un CENTRE SOCIAL PER A LA PROMOCIÓ DE LA DONA.


Directora del Centre Anosibe.


Actualment hi ha 63 noies entre 13 i 20 anys. Aquestes estan repartides en tres grups:

  • 1r any: les principiants.
  • 2n any: acabament de la formació bàsica.
  • 3r any: aprofundiment per les noies que ho desitgen.

Al llarg d'aquests tres anys s'hi inclou una formació de base: alfabetització, inicis de comptabilitat, costura, brodat, higiene infantil, promoció humana .... Al cap de dos anys les més capacitades poden continuar en el centre per tal de produir articles destinats a la venda i que serveixen per ajudar al centre a funcionar econòmicament. Al mateix temps reben complements de formació i una ajuda per això.
 


Proide Bages

Disseny web