Pasos a seguir per realitzar correctament la
PRE-INSCRIPCIÓ
1er Trucar al telèfon 678.46.88.75 de 9 a 13 i de 16 a 20 h.
per confirmar i reservar plaça.
Nomès es reservarà plaça a traves d'aquest telèfon
2on Fer el ingrès en concepte de drets de inscripció de 15 €
a la compte de "La Caixa" 2100.0295.13.0101371992 
detallant el vostre nom o noms sensers i referencia que
haurà donat la organització.
3er Omplir en la seva totalitat el FULL DE PRE-INSCRIPCIÓ
i juntament amb el comprovant del ingrès, passar-ho per
fax al telf. 93.873.97.22
4art Cap pre-inscripció serà vàlida sense haber efectuat aquets
pasos. En el torn de dissabte vespre, tenen preferència els
pilots que vinguin de fora de Catalunya.
Nomès s'aceptarà un cotxe per pilot tant al 1:32 com al 1:24