2º CAMPIONAT DE RAL.LI SLOT DE MANRESA 2011 - XLOT

1er  CAMPIONAT DE RAL.LI SLOT DE MANRESA 2011 - COPA PORSCHE SCALEAUTO

MONTECARLO SUECIA PORTUGAL ARGENTINA
1ª - 2ª - 3ª ETAPES 1ª - 2ª - 3ª ETAPES 1ª - 2ª - 3ª ETAPES 1ª - 2ª - 3ª ETAPES
       
GRECIA FINLANDIA CATALUNYA GALES
1ª - 2ª - 3ª ETAPES 1ª - 2ª - 3ª ETAPES - - ETAPES - - ETAPES
       
REGLAMENT ESPORTIU

 

REGLAMENT TÈCNIC    XLOT   -   COPA SCALEAUTO

 

CLASSIFICACIÓ GENERAL XLOT CLASSIFICACIÓ GENERAL COPA PORSCHE SCALEAUTO