El JAM, Joves d’Acció Musical del Bages, neix dins de l’Associació Cultural Bloc, recollint el testimoni que deixen anteriors comissions, per tal de donar-li una nova i gestió en el camp de la difusió musical a Manresa i a la comarca del Bages.

El que pretenem amb la creació d'aquesta nova estructura, és entre moltes d'altres coses:

Dotar al Bages d’una oferta musical moderna i de qualitat.

Facilitar recursos (d'informació, infraestructurals, humans, econòmics) al ciutadà per a l'articulació de fòrmules de participació i desenvolupament persona i col·lectiu.

Incentivar la producció cultural, obrint al màxim les possibilitats de producció, formació i difusió dels nous creadors de les diferents disciplines musicals i els seus públics.

Indentificació del JAM com a un dels referents de l'activitat cultural de la comarca del Bages.

Arribar a ser el centre neuràlgic de l'escena musical del Bages.

Difondre els concerts i/o activitats relacionades amb el camp musical a totes les poblacions del Bages.